FORESTIL DIG AT KUNNE VANDRE GENNEM DANMARKSHISTORIEN. AT VÆRE ET
LILLE BARN OG KUNNE SKRIDTE AFSTED LANGS ET ENORMT LANGT MALERI, DER
IKKE BARE ER FULD AF FARVESTRÅLENDE OG SKÆGGE DETALJER, MEN SOM OGSÅ
ER FULD AF ALT DET, LÆRERE FORSØGER AT FORMIDLET GENNEM SYV ÅRS
HISTORIEUNDERVISNING.

DET ER NETOP TANKEN BAG DETTE KONCEPT: DEN DANMARKSHISTORISKE FRISE.
ET CA. 35M LANGT OG 1.50M HØJT VÆGMALERI, DER SKILDRER DE VIGTIGSTE
BEGIVENHEDER I DANMARKS HISTORIE. FRISEN ER MALET DIREKTE PÅ VÆGGEN
ELLER PÅ PLADER OG ER TÆNKT SOM ET MODERNE BAYEUX-TAPET, DER
KRONOLOGISK GENNEMGÅR DE MEST MARKANTE OG VIGTIGT DELE AF VORES
HISTORIE FRA TIDERNES BEGYNDELSE OG FREM TIL I DAG. FRISEN ER TEGNET
SOM ÉN LANG SAMMENHÆNGENDE TEGNING, MEN DEN VIL SELVFØLGELIG I
PRAKSIS BLIVE AFBRUDT AF DØRE, VINDUER OG HJØRNER.
HVIS JERES SKOLE IKKE RÅDER OVER 35
METER LEDIG VÆG, SÅ TILRETTELÆGGER
VI FRISEN EFTER DET, VED AT TEGNE
DEN OM OG KORTE DEN AF.
ELLER I KAN SÆTTE JERES PERSONLIGE
PRÆG PÅ MALERIET VED AT FÅ TILFØJET
ELEMENTER, DER HAR SÆRLIG INTERESSE,
FX LOKALHISTORISKE BEGIVENHEDER,
HVORNÅR SKOLEN BLEV BYGGET ELLER
HVORDAN DE LOKALE FRIHEDSKÆMPERE
ARBEJDEDE.

EN HELT TREDJE MULIGHED ER, AT
UDVALGTE FIGURER FRA FRISEN BLIVER
MALET OP ANDRE STEDER FOR AT GIVE EN
TEMATISK FORNEMMELSE PÅ HELE
SKOLEN.
AT MALE SÅ STORT ET
MALERI TAGER LANG TID.
JEG KOMMER TIL AT HAVE
MIN GANG PÅ JERES SKOLE
GENNEM FLERE MÅNEDER,
HVORFOR DET OGSÅ
BLIVER EN OPLEVELSE FOR
ELEVERNE AT FØLGE MED I
PROCESSEN I ET SÅDANT
KUNSTVÆRK

FRISEN BLIVER MALET MED
AKRYLMALING OG
DEREFTER FORSEGLET OG
LAKERET, SÅ DEN KAN
KLARE EN BETYDELIG
MÆNGDE SLIDTAGE.
ET PROJEKT AF DENNE STØRRELSE
VIL SELVFØLGELIG VÆRE EN STOR
UDGIFT FOR EN FOLKESKOLE.
MAN BØR DOG MEDTÆNKE,
AT DET ER EN INVESTERING I
NOGET, DER VIL KUNNE HOLDE I
MANGE, MANGE ÅR.

DEN KONKRETE PRIS FOR
MALERIET AFTALES FRA SKOLE
TIL SKOLE, ALT AFHÆNGIG AF
HVILKE SÆRLIGE ØNSKER I HAR
TIL ÆNDRINGER OG TILFØJELSER,
SAMT ANDRE FORHOLD, SÅSOM
MATERIALEVALG OG
BELIGGENHED.

I ER MEGET VELKOMNE TIL AT
KONTAKTE MIG MED HENBLIK PÅ
AT FÅ ET FAST TILBUD.
UDGIFTEN TIL PROJEKTET VIL VED
BEHOV KUNNE AFHOLDES OVER
TO BUDGETÅR.
FOR AT FÅ ET GENERELT
INDTRYK AF PRISRAMMERNE
FOR MALERIER SE UNDER
'ØKONOMI'.
FRA DEN DANMARKSHISTORISKE FRISE ER
DET OGSÅ MULIGT AT TAGE DETALJER UD
OG FOKUSERE PÅ DEM.
JEG ER Fx MEGET INTERESSERET I AT LAVE
ET STØRRE UDVIDET BILLEDE OVER
NORDISK MYTOLOGI-DELEN AF FRISEN.

MYTOLOGIEN ER HOLDT I ET SIMPELT
STILISERET UDTRYK, OG GRUNDET DE FÅ
FARVEFLADER VIL DET HELLER IKKE VÆRE
SÅ DYRT AT LAVE.
MAN KUNNE BÅDE FORESTILLE SIG DEN
SOM ENKELTSTÅENDE TEGNINGER OG SOM
EN SAMMENHÆNGENDE LANG FRISE.

TEGNINGERNE ER BASERET PÅ AUTENTISK
VIKINGE- OG JERNALDERKUNST.