LAD LOUIS ARMSTRONG, ELVIS PRESLEY, MICHAEL JACKSON
OG RUN-D.M.C FYLDE JERES MUSIKRUM MED INDTRYK FRA
DET 20.ÅRHUNDREDES POPULÆRMUSIK!

I MANDSHØJE VÆGTEGNINGER GØRES MUSIKHISTORIEN LEVENDE,
OG VISER, HVORDAN DEN BREDE MUSIKKULTUR HAR UDVIKLET SIG I
DE SIDSTE HUNDREDE ÅR. HER ER MULIGHEDEN FOR AT UDSMYKKE
MUSIKLOKALER ELLER GANGAREALER MED ET BILLEDE, DER TALER
TIL SÅVEL BØRN SOM VOKSNE.

DE MINDRE BØRN BLIVER PRÆSENTERET FOR NOGLE GRUNDLÆGGENDE
MUSIKALSKE GENRER OG PERSONLIGHEDER. MED MALERIET SOM HJÆLP,
VIL DE FÅ EN MERE HÅNDGRIBELIG FORSTÅELSE FOR, AT DEN MUSIK,
DE I DAG MØDER PÅ YOUTUBE OG MTV, IKKE KOMMER UD AF DET BLÅ,
MEN AT DEN STÅR PÅ SKULDRENE AF EN LANG RÆKKE KUNSTNERE.

DE STØRRE ELEVER VIL SELVFØLGELIG HAVE BEHOV FOR DET SAMME,
MEN VIL HAVE MULIGHED FOR FX. AT FORDYBE SIG I OG UDFORSKE DE
KULTURHISTORISKE NUANCER, DER GEMMER SIG I MALERIET. BILLEDET
ÅBNER OP FOR EN DISKUSSION AF KANONBEGREBET. HVEM SYNES I
MANGLER PÅ BILLEDET? HVEM HAR INDTIL VIDERE GJORT SIG FORTJENT
TIL EN PLADS PÅ ET MALERI OVER DET 21. ÅRHUNDREDES HISTORIE?
BILLEDET FYLDER SOM UDGANGSPUNKT
7-8 METER I LÆNGDEN OG 1.5-2 METER I
HØJDEN, MEN DET KAN LAVES LÆNGERE
ELLER KORTERE I FORHOLD TIL DE SÆRLIGE
BEHOV, I HAR. HVIS I HAR MASSER AF PLADS,
ER DER RIG MULIGHED FOR AT TILFØJE NOGLE
AF DE MANGE MUSIKERE, DET HAR VÆRET
NØDVENDIGT AT VÆLGE FRA.
MAN KUNNE OGSÅ VÆLGE
AT SUPPLERE MUSIKFRISEN
MED EN RÆKKE PORTRÆTTER
AF UDVALGTE MUSIKERE UDEN
FOR FRISENS OMRÅDE...
F.EKS FRA KLASSISK MUSIK.
SOM EN ”NØGLE” TIL BILLEDET MEDFØLGER
ET HÆFTE, HVOR HVER ENKELT AF BILLEDETS
KUNSTNERE OG GENRER KORT BLIVER
BESKREVET. PÅ DEN MÅDE ER I SOM LÆRERE
BEDRE RUSTET TIL AT KUNNE ANVENDE MALERIET
I JERES UNDERVISNING. MALERIET UDGØR OGSÅ
EN ÅBNING FOR EN ANDEN MÅDE AT LÆRE PÅ.
EN VISUEL, IKKE-SPROGLIG TILGANG, SOM
TILGODESER EN STOR GRUPPE AF DE BØRN,
VI HAR I SKOLEN I DAG.
Pris: Aftales udfra
hvilke særlige ønsker, I har
til størrelse og ændringer og
tilføjelser. Sammenlign med
mine generelle prisrammer
under 'økonomi'.